Over ons

Deze site met de volledige informatie over de Iyengar Yoga Leraren Opleiding Brabant is onder constructie, en dit zal gaan duren tot april 2015.

Voor meer informatie over de Opleiding, mail naar pasirm@casema.nl .
De Introductory opleiding, het eerste certificaat niveau, is 3 jarig. De kosten zijn ruim € 1.600,- per jaar. De toelatings voorwaarde is 3 jaar ervaring met Iyengar Yoga.
Mail voor meer informatie, of bel 0162-456422.
De Intermediate Junior opleiding, duurt 1 jaar. De kosten zijn € 300,=  per jaar (of € 48,= per keer). Er zijn 8 opleidings dagen van maart tot maart, de maand dat de examens door de nationale vereniging worden georganiseerd.
Voor de eerste helft van 2015 zijn de Junior Opleidingsdagen:
zondag 1 maart, in Oosterhout laatste oefendag voor het examen in maart
weekend: 13/14/15 maart, Int. Junior examens in Amsterdam (informatie www.iyengaryoga.nl)
Junior Opleidingsjaar 2015/2016
zondag   3 mei
zondag 28 juni
locatie (Oosterhout of Breda) wordt bekend gemaakt bij aanmelding.